CD VIET NAM ngoài cung cấp mới các dòng sản phẩm mới, Chúng tôi còn sửa chữa và bảo trì các thiết bị Bơm tay thủy lực, Bơm điện thủy lực, Bơm tay kích thủy lực, Bơm điện kích thủy lực tại thị trường Việt Nam.
– Với đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thủy lực chúng tôi có thể sửa hoặc thay thế được tất cả nhưng thiết bị lỗi hoặc hỏng hóc của các máy Bơm tay thủy lực, Bơm điện thủy lực.

– Các dòng sản phẩm chúng tôi hay sửa chữa và bảo trì như:
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 300 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 400 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 700 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 1.000 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 1.500 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 2.000 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm tay thủy lực 3.000 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 300 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 400 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 700 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 1.000 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 1.500 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 2.000 bar 1 chiều và 2 chiều
+ Sửa chữa Bơm điện thủy lực 3.000 bar 1 chiều và 2 chiều
– Sau khi sửa chữa xong chúng tôi thực hiện thao tác kiểm tra độ chính xác của thiết bị sau khi bàn giao lại cho khách hàng:

Hỗ trợ trực tuyến
sales1091.737.9998
sales2096.477.9998
KThuật0973.914801
Hotline091.7379998