CD VIET NAM ngoài cung cấp các dòng sản phẩm mới, Chúng tôi còn sửa chữa và bảo trì các thiết bị Kích móc thủy lực, Con đội móc thủy lực, Đội móc tại thị trường Việt Nam.
– Với đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thủy lực chúng tôi có thể sửa hoặc thay thế được tất cả nhưng thiết bị lỗi hoặc hỏng hóc của các thiết bị Kích móc thủy lực, Con đội móc thủy lực, Đội móc.
 

– Các dòng sản phẩm chúng tôi hay sửa chữa và bảo trì như:


+ Sửa chữa kích móc thủy lực 2 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 5 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 7 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 10 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 15 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 20 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 25 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 30 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 50 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 70 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 100 tấn
+ Sửa chữa kích móc thủy lực 150 tấn

– Sau khi sửa chữa xong chúng tôi thực hiện thao tác kiểm tra độ chính xác của thiết bị sau khi bàn giao lại cho khách hàng:

Hỗ trợ trực tuyến
sales1091.737.9998
sales2096.477.9998
KThuật0973.914801
Hotline091.7379998